Československý federální výbor

Znak ČSFV

Znak ČSFV

Československý federální výbor z.s. (ČSFV) je nezávislá občanská iniciativa. Jejím cílem je přispívat k vzájemnému sbližování Čechů a Slováků a zejména propagovat a prosazovat obnovení a vznik nového společného československého státu.


Oficiálně zaregistrovaná občanská iniciativa

Dne 26.5.2014 byl Československý federální výbor z.s. oficiálně navržen na zápis do spolkového rejstříku krajským soudem v Brně. Po uplynutí lhůty na odvolání po 15-ti dnech od doručení zprávy dne 17.6.2014 byl ČSFV zapsán do spolkového rejstříku a tím také započala jeho činnost.
Členství

Pokud se chcete stát členy, tak si prosím přečtěte NÁBOR (Menu -> NÁBOR! Jak se stát členem?).
Uvnitř výboru

V ČSFV budeme dbát na to, aby se všichni vyjadřovali slušně a především si vážili toho druhého. Jelikož se řídíme i odkazem T.G.Masaryka, tak nyní použiji i jeho větu: ,,Já pán, ty pán". Tzn. nezáleží na tom, že ten druhý je bohatý, či chudý, nebo že má vyšší funkci. Zkrátka je to člověk a je třeba si jej vážit. Pouze nevhodné a opovrhující chování pak dostane patřičnou odezvu.

Výbor se bude snažit šířit tyto a mnohé další revoluční myšlenky (podrobnosti zde), které tu však již jednou byly, ale bohužel byly zapomenuty. Základem je však samotný výbor, protože jak by mohl něco takového šířit, kdyby jeho samotná členská základna tyto názory a hodnoty nesdílela. Proto na všechny členy budeme neustále působit a věříme, že tato morální osvěta, která je zmíněna zde na stránkách se bude úspěšně šířit jak ve výboru, tak pak i na veřejnost!

Budu na to osobně dohlížet spolu s mými kolegy v předsednictvu.
Za ČSFV předseda Tomáš Báborský
Předsednictvo

Předsednictvo

Zleva: Martin Halmo, Tomáš Báborský a Jan Staněk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one