Pochod vojáků
Pochod vojáků
Československá armáda z dob první republiky (1918 - 1938)

Československé légie a jejich význam

Zpočátku byla armáda složena z legionářů, kteří se vraceli z front 1. světové války. Byli to obávaní vojáci, kteří se během tuhých bojů vyznamenali svou odvahou a statečností, ale i věrností v myšlenku, za kterou bojovali - vznik samostatného svobodného státu nezávislém na Rakousku-Uhersku. Dosáhli mnoho úspěchů. Bojovali na třech frontách, a to: západní fronta (francouzští legionáři x německá vojska), jižní fronta (italští legionáři x r-u, německá vojska) a východní fronta (ruští legionáři x r-u vojska). Dá se říci, že nejtěžší podmínky měli ruští legionáři, neboť nejenže bojovali s krutými zimami, ale k tomu v r. 1917 nastal v Rusku vážný problém - Bolševická revoluce. V Rusku pak nastal chaos, ve kterém bojovali strany bílých proti rudým (bílí - zastánci svrženého cara a spojenci, rudí - zastánci Lenina a nepřátelé). Jakmile se Lenin dostal k moci, tak byla celá fronta mezi Ruskem a R-U uzavřena a nikdo nemohl projít. Proto museli naši ruští legionáři absolvovat těžkou, dlouhou a náročnou cestu přes celé Rusko po železnici po transibiřské magistrále. Potom se plavili lodí do USA a dále pak z USA do Evropy. Cesta jim trvala 2-3 roky, proto se do nově vzniklé vlasti dostávali až kolem roku 1921. To bylo příčinou toho, že pak byli ruští legionáři často nedoceněni, protože v nové republice lidé žili již dva roky a to obrovské nadšení již opadlo.
Bohužel, dnes se najdou i takoví lidé, kteří jméno legionářů špiní. Hlavním důvodem je ten fakt, že legionáři byli z většiny původem z R-U armády, kde vlastně musela sloužit většina Čechů a Slováků a aby se stali součástí bojových jednotek legionářů, tak museli dezertovat na druhou stranu fronty. Proto bývali a jsou nazýváni určitými skupinkami lidí jako zrádci a vrazi.Tito lidé si však neuvědomují, že pokud by se tak nedělo a všichni by byli poslušní, tak po válce by bylo Česko rozděleno Německem, Rakouskem a Polskem. Slovensko Polskem a Maďarskem. To by byla naprostá katastrofa a naše dva bratrské národy česko-slovenské by postupně zanikly.

Legionáři byli důležití pro nově vnikající stát především na udržení pořádku, ucelení hranic a výcvik nové republikové armády. O hranice se dokonce ještě v a po roce 1918 bojovalo. Např. o polské Těšínsko, kdy Poláci nesouhlasili s nově vytyčenými hranicemi ČSR a poslali sem armádu, aby ho zabrali. Proto nově vznikající vláda poslala legionáře, aby toto území vybojovali zpět. Nastala krátká válka, kdy se legionáři začali postupně zahryzávat do polského státu, až se z toho stala ofenziva. Tehdy ale řekly vítězné státy, které nás uznaly dost a útok musel skončit a legionáři se vrátili do Těšínska. Hranice byly uceleny.
Dále se pak bojovalo na hranicích s Maďarskem, kde si Maďaři dělali také nároky na naše území. Opět byli maďarské menší jednotky zastaveny. Jako poslední až kolem roku 1921 se ucelily hranice i na Podkarpatské Rusi.

Toliko k významu legionářů.


Branná moc

Branná moc - tak se označovala československá armáda první republiky. Zpočátku vznikala z výzbroje zemí, které nám poskytli pomoc (např. Francie - tanky), dovezených kanónů a děl a legionářů z předchozí 1. světové války. Výcvik jejich vojáků a důstojníků probíhal zpočátku ve Francii.
Teprve po přepadu Slovenska Maďarskou republikou se ukázalo, že Československo se bez stabilní armády neobejde. Koncepci hranické Vojenské akademie vytvořili zvláště president T. G. Masaryk, básník J. S. Machar, v letech 1919–1924 generální inspektor Československé armády, a francouzský generál E. D. A. Mittelhauser, který byl od roku 1921 do roku 1926 náčelníkem hlavního štábu československé armády. 22. července 1919 provedl ministr národní obrany Klofáč prohlídku ústavu, při které se vyjádřil: „Je-li síla národa ve vzdělání, platí tato pravda i pro armádu. Úkolům vzdělávacím budou nyní také sloužiti tyto ústavy v Hranicích“. Bylo zamýšleno vybudovat vojenskou akademii rovnající se vojenským školám cizích států. Pravidelné vyučování mohlo být zahájeno až po ukončení školního roku občanských škol, jejichž žáci přicházeli v úvahu pro akademii vojenskou.
Za den vzniku VA, lze považovat zahájení zdokonalovacího kurzu 11. dubna 1920. Toho dne náčelník československého hlavního štábu generál Pellé prohlásil slavnostním způsobem jménem prezidenta republiky vojenskou akademii v Hranicích za otevřenou svým účelům. Vyučování v kurzu začalo 12. dubna.

Na výrobě zbraní, budování armádní a obranné infrastruktury se pak nesmírně podílely České a Slovenské firmy. Např. Škoda, ČKD a mnoho dalších i menších soukromých firem (např. při budování pohraničních opevnění a bunkrů).

Dále pak doporučujeme shlédnout 18-nácti minutový dokument o čs armádě na našich stránkách (2. video shora) sekce videa - armáda


Základní rozdělení

,,Podle úkolů jednotlivých složek dělí se branná moc na zbraně a služby. K zbraním patří složky, jejichž úkolem je vésti boj. Jsou to: pěchota s útočnou vozbou, dělostřelectvo, letectvo, jezdectvo, ženijní vojsko a telegrafní vojsko. Úkolem služeb je usnadňovati úkol zbraní dodáváním všeho, čeho tyto potřebují k životu a k boji. Patří k nim kromě vzdělávacích a vědeckých ústavů služba zbrojní, automobilní, letecká, ženijní, spojovací, zdravotnická veterinářská, duchovní a další.“
Vojenské osoby se dělí podle hodnosti na důstojníky, rotmistry a mužstvo. Důstojníci se dále dělí na generály, vyšší důstojníky a nižší důstojníky. Mužstvo se dělí na poddůstojníky a vojíny.

Územní rozdělení

Vojensky je Československá republika rozdělena na sedm sborových oblastí.
Velitelství I. sboru je v Praze, II. sboru v Hradci Králové, III. sboru v Brně, IV. sboru v Olomouci, V. sboru v Trenčíně, VI. sboru v Košicích a VII. sboru
v Bánské Bystrici.
Dále je republika rozdělena doplňovacími okresy a velitelstvími pro evidenci koňstva a motorových vozidel.

Pro další podrobnější informace můžete navštívit tyto stránky: 19. prapor SOS Hodonín

Část textu byla čerpána z Nezradíme
prototyp Avia B-35
prototyp Avia B-35
mobilisace - pochod
mobilisace - pochod
cvičení boje
cvičení boje
Nácvik útoku
Nácvik útoku
Jezdectvo
Jezdectvo
Kanón vz.16
Kanón vz.16
Mobilisace motorová vozidla
Mobilisace motorová vozidla
Nácvik útoku s LT 35
Nácvik útoku s LT 35
LT 35
LT 35
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one