Spojení Češi + Slováci

Střední státní znak
Střední státní znak
Čechoslováci presentovaní především Čechy a Slováky pocházejí z jednoho praslovanského kmene, větve západoslovanské. Máme tedy společný genetický původ – jsme Slované západní. Máme společnou kulturu založenou na křesťanských hodnotách vzájemně odlišnou jen krajovými zvyky, nářečím a příslušností k různým církvím (římskokatolická, řeckokatolická, pravoslavná…) ve větších městech pak s převládajícím ateizmem.

V minulosti byly mnohokrát snahy o pomaďarštění nebo poněmčení našich jazyků. Díky několika vlastencům se tak však nestalo: Antonín Bernolák, Josef Jungmann, Jan Kollár, František Palacký, Pavel Josef Šafařík a Ľudovít Velislav Štúr.
Na vzniku První republiky se jednoznačně nejvýznamněji podíleli legionáři, kteří dezertovali za 1. světové války z rakousko-uherské armády a vytvořili bojové jednotky na druhé straně fronty. Věřili, že když budou s plným nasazením bojovat proti Rakousku-Uhersku, tak se konečně zbaví jeho nadvlády a útlaku. Bojovali za stát, který ještě ani neexistoval. Přesto bojovali a povedlo se! Za zrodem tohoto státu stál také Tomáš Garrigue Masaryk, který legionáře často poblíž fronty navštěvoval a vyprávěl jim své vize o První republice, čímž je ujišťoval v to, že činí správně. V Americe pak ujednal uznání našeho státu a stal se prvním prezidentem našeho československého národa.

České národní obrození by nebylo možné bez slovenské inteligence a vzdělanosti a slovenské národní obrození by nebylo možné bez českého národního obrození. Nebylo by ani Čechů ani Slováků, tak jako není Polabských Slovanů, bylo by jen Němců a Maďarů. Vzájemnost Čechů a Slováků spočívá ve společném vědomí toho, že bez slovenského jazyka by nebylo českého jazyka a bez českého jazyka by nebylo slovenského; a bez našeho jazyka by nebylo ani Čechů ani Slováků.

Jsme navždy spojeni společným osudem, spojeni dobami tak vzdálenými, že ani staré pověsti je nepamatují, spojeni našimi prvními státy, spojeni společnými dějinnými úspěchy i prohrami, národním obrozením i dobou nedávno minulou. Jsme jedni a titíž lidé, jednoho národa.

Proto chceme utvořit federaci, kde budou zahrnuty jen velmi mírně odlišné národy svou kulturou a řečí. Čechy, Morava a Slezsko, Slovensko.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one